MENU

    Poučenie spotrebiteľa

     

     

     

    Predávajúci:          Stevas, s.r.o.,  so sídlom Fraňa Kráľa 2544/14, Spišská Nová Ves 052 01, IČO 54 152 054, obchodná spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I,

     

    Spotrebiteľ: je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti zamestnania alebo povolania

     

    1. Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Nemáte právo odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy. Výslovne súhlasíte s tým, že toto právo nemáte a prehlasujete, že ste bol o tom poučený a uvedené beriete na vedomie. Je to dané i tým, že tovar, ktorý si objednávate u nás je špecificky vyrobený na zákazku pre Vás, nakoľko si volíte parametre materiálu a farieb. Objednaný tovar sa zadáva do výroby, tovar nie je vopred naskladnený. Z týchto dôvodov nie je možné po objednaní služby/tovaru od zmluvy s našom spoločnosťou odstúpiť. Výnimkou je len doba prvých troch dní odo dňa odoslania objednávky, kedy ešte nedošlo k úhrade predfaktúry alebo faktúry za objednaný tovar.

     

    1. Poškodený tovar. Spotrebiteľ je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. a.) Pri doručení spoločnosťou/prepravcom: Kupujúci je povinný bezprostredne pri dodaní prekontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky, príp. poškodenie balíka) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci má právo odmietnuť prevzatie neúplnej alebo poškodenej zásielky.

    DAJTE O NÁS VEDIEŤ AJ OSTATNÝM

    PRIHLÁSTE SA NA ODBER NOVINIEK