MENU

     

    Reklamačný poriadok predávajúceho

     

    Predávajúci:          Stevas, s.r.o.,  so sídlom Fraňa Kráľa 2544/14, Spišská Nová Ves 052 01, IČO 54 152 054, obchodná spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel:  Sro, Vložka číslo:  52784/V,

     

     

    Reklamácie nám zasielajte na e-mailovú adresu:

    reklamacie@stevas.sk, prípadne využite reklamačný formulár priamo na stránke www.stevas.sk

     

    Záručný list:

    Spolu s tovarom Vám bude doručený vyplnený záručný list (ak nie je priložený, slúži ako záručný list faktúra, ktorá vám bude priložená v balíku po doručení tovaru).

     

    Reklamácia a podmienky:

    Aj keď je percento reklamácií mizivé, je dobré vedieť, že u nás máte rovnakú záruku ako v kamennom obchode. Je v našom záujme všetky reklamácie riešiť čo najrýchlejšie, takže sa nemusíte báť, že by ste na vybavenie čakali dlhšie ako je nutné (s pravidla je všetko vyriešené do niekoľkých dní).

     

    Záruka začína plynúť dňom prijatia výrobku spotrebiteľom. Na tovar je poskytovaná záruka 24 mesiacov rovnako ako v kamennom obchode. Predajca zodpovedá za chyby výrobku, ktorý ma tovar pri prevzatí kupujúcim alebo ktoré sa objavia v priebehu záručnej doby. Nevzťahuje sa na chyby spôsobené nešetrným zaobchádzaním alebo mechanickým poškodením. Reklamáciu je možné uplatniť poštou.

     

    Reklamácia výrobkov vyzdvihnutých kuriérom:

     

     Po prijatí e-mailu na reklamacie@stevas.sk Vás bude bezodkladne kontaktovať náš pracovník, ktorý s Vami dohodne termín vyzdvihnutia reklamovaného tovaru našim kuriérom v priebehu nasledujúcich 7 kalendárnych dní.

     

     

     

    1. Podmienky:

    1.1 Reklamovaný tovar musí byť riadne zabalený, aby sa pri prevoze nepoškodil, alebo neznečistil.

    1.2 V elektronickej komunikácii (reklamacie@stevas.sk) je potrebné uviesť nasledovné:

    • V predmete e-mailu uviesť meno a číslo faktúry, pre rýchlejšiu identifikáciu
    • Dôvod reklamácie t.j. presný popis závady
    • Priložiť kópiu faktúry
    • Kompletné údaje, vrátane emailu a telefónneho čísla, aby sme Vás mohli o priebehu reklamácie priebežne informovať
    • Priložiť prípadnú fotodokumentáciu reklamovaného výrobku, alebo jeho časti

     

    1.3 Reklamovaný výrobok nie je nutné adresovať konkrétnemu pracovníkovi. Každú reklamáciu vybavíme bez zbytočného odkladu a o jej priebehu zákazníka informujeme. Zákazník je informovaný do 7 dní od prijatia reklamácie telefonicky príp. reklamačným protokolom.

     

    Záruka začína plynúť odo dňa expedícií tovaru kupujúcim. Doklad o prevzatí tovaru ( zaplatení ) si preto dôkladne a starostlivo uschovajte. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru. V prípade výmeny tovaru za nový tovar dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného protokolu. V prípade výmeny tovaru za nový začína bežať záručná doba na nový tovar nanovo od jeho prevzatia. Záruka zaniká poškodením tovaru neodborným používaním alebo iným neštandardným zaobchádzaním.

     

    Ak ide o vady, ktoré sa vyskytnú po kúpe, treba ich vytknúť bez zbytočného odkladu do 6 mesiacov od zistenia vady, najneskôr do uplynutia určenej záručnej doby. Po uplynutí záručnej doby právo na reklamáciu zanikne.

     

    Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením, znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby, používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa. Záruka sa nevzťahuje tiež na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, násilného poškodenia, poveternostných podmienok alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach. Výrobok taktiež nesmie javiť známky násilného pokusu o otvorenie.

     

    Pred uplatnením reklamácie dôkladne skontrolujte, či závada nie je spôsobená nastavením, alebo zapojením výrobku v rozpore s odporúčaním výrobcu.

     

    Záručná doba všetkým osobám, používajúcim výrobok pre účel podnikania alebo obchodu s daným výrobkom, nie je stanovená Občianskym zákonníkom a stanovuje ju konkrétny dovozca či výrobca. Záručná doba uvedená na našich stránkach je určená výhradne pre spotrebiteľov, nie pre podnikateľov, ktorí tovar kupujú v rámci svojej podnikateľskej činnosti. (nákup na IČ).

    Upozornenie: farebné prevedenia a odtiene fotografií zobrazené na Vašom monitore sa môžu mierne líšiť od skutočných!

     

    1. Oznámenie reklamácie musí obsahovať:

     

    • číslo daňového dokladu/faktúry (poprosíme zaslať aj kópiu)
    • presný názov výrobku a jeho špecifikácia
    • podrobný popis závady a podrobný popis podmienok pri ktorých sa závada prejavuje
    • a prípadnú fotodokumentáciu.

     

     

    Po zaslaní reklamácie počkajte na pokyny jako postupovať.

     

     

    1. Doprava reklamovaného tovaru od spotrebiteľa k predajcovi. Po prijatí reklamácie našim pracovníkom Vás bude v lehote 7 kalendárnych dní kontaktovať kuriér, ktorý zásielku vyzdvihne

     

    1. Riešenie reklamácie.

    4.1. Odstrániteľné chyby. Za odstrániteľné chyby sa považujú chyby tovaru, ktorých odstránením neutrpí vzhľad, funkcia a akosť tovaru. Ak sa reklamácia kupujúceho vybaví výmenou chybného tovaru za bezchybný, platí na nový výrobok záručná lehota od prevzatia nového tovaru. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky alebo dielca, na ktorý bola poskytnutá záruka. Ak ide o odstrániteľné chyby, môže kupujúci požadovať:

    • bezplatné, riadne a včasné odstránenie chýb
    • výmenu chybnej súčiastky alebo dielca, ak sa chyby týkajú iba súčiastky alebo dielca
    • výmenu tovaru ak tento ešte nebol použitý

    4.2. Neodstrániteľné chyby. Ak ide o neodstrániteľné chyby, ktoré bránia tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať, môže kupujúci požadovať výmenu chybného tovaru za bezchybný. Pokiaľ výmena chybného tovaru za bezchybný zo strany predávajúceho nie je možná, môže kupujúci požadovať zrušenie zmluvy a vrátenie zaplatenej čiastky.

     

    1. Návrat reklamovaného tovaru späť ku zákazníkovi. O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky, mailom a zároveň mu môže byť doručený reklamačný protokol. Prepravu tovaru späť zákazníkovi po uznaní reklamácie zabezpečuje predajca na svoje náklady. Prepravu tovaru späť k zákazníkovi po neuznaní reklamácie znáša sám spotrebiteľ.

     


    DAJTE O NÁS VEDIEŤ AJ OSTATNÝM

    PRIHLÁSTE SA NA ODBER NOVINIEK